ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ยุติธรรม’ ยืดเวลา ‘ตั๊น’ ยื่นเอกสารแสดงความยากจน

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือ ตั๊น ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเงินประกันตัวจากกองทุนยุติธรรม ว่า น.ส.จิตภัสร์ ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงฯจะขอความร่วมมือจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ ขอให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ ตามที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร้องขอตามเวลาที่กำหนด คือ ภายใน 15 วันนับจากที่ยื่นคำร้องหรือต้องยื่นเอกสารหลักฐานมาให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมภายในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าส่งเอกสารมาให้พิจารณา

สำหรับเอกสารหลักฐานหลักๆที่ต้องนำมาแสดง คือรายการบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นชื่อของผู้ร้อง หากเข้าข่ายเป็นผู้อยู่ในบัญชีเครดิตบูโร อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลและผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี ก็สามารถได้รับเงินช่วยเหลือไปได้

“หลักการของกองทุนฯทุกคนสามารถมาขอได้ แต่วัตถุประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือคนจนเป็นอันดับแรก โดยเรื่องนี้คนทั่วไปทราบดี แต่ตัวเขาอาจไม่ทราบก็ได้ การพิจารณาจากชื่อเสียงในสังคมของเขาอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ทรัพย์ได้เสมอไป เขาอาจเคยเป็นคนมีเงิน หรืออาจจะมีหลักทรัพย์ไม่พอจริงก็ได้ ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกรายที่ร้องขอมา โดยต้องรอตรวจสอบจากหลักฐานก่อน” นายธวัชชัย กล่าว

ส่วนจะได้หรือไม่ได้รับความช่วยเหลืออยู่ที่ข้อเท็จจริง ยืนยันไม่เลือกปฏิบัติยินดีให้ความช่วยเหลือทุกกลุ่มทุกฝ่าย หากเข้าข่ายยินดีที่ช่วยเหลือทุกคน ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะพอที่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ด้วยตนเอง แต่ยังเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ มักจะไม่ส่งเอกสารแสดงสถานะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ยอมส่งเอกสารตามที่ขอ ซึ่งกองทุนยุติธรรมก็จะยุติเรื่องภายใน 15 วัน แต่ก็จะไม่ตัดสิทธิในการขอซ้ำอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยัง น.ส.จิตภัสร์ ถึงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ รวมทั้งแจ้งขยายเวลาการยื่นหลักฐานเอกสารทางการเงิน จากเดิมวันที่ 11 มิถุนายนนี้ขยายเพิ่มไปอีก 15 วันนับจากวันนี้ (7 มิ.ย.) หรือไปเป็นวันที่ 21 มิถุนายนนี้

 

ภาพจากอินสตาแกรม chitpas

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK