Business

‘ปทุมวัน’นำโด่งราคาคอนโดแพงสุดแนวรถไฟฟ้า

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า ยังคงเป็นประเภทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวสูงสุดในปัจจุบัน และมีจำนวนสินค้าเหลือขายในตลาดมากที่สุด แต่ถึงกระนั้นราคาขายคอนโดแนวรถไฟฟ้าก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)กล่าวถึง ผลสำรวจความเคลื่อนไหวด้านราคาคอนโดตามแนวรถไฟฟ้า รัศมี 500 เมตร ล่าสุดพบว่า 5 อันดับแรก ของราคาเฉลี่ยคอนโดแนวรถไฟฟ้ายังคงปรับตัวสูงขึ้น

ปทุมวันแพงสุด 6 แสนบาท/ตารางเมตร

ทำเลที่มีราคาขายเฉลี่ยสูงสุด คือ ย่านปทุมวัน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือบีทีเอสเส้นทางหลักหมอชิต-อ่อนนุช โดยพบว่าราคาขายสูงสุดคอนโดโซนนี้อยู่ที่ 6 แสนบาท/ตารางเมตร ราคาขายต่ำสุดอยู่ที่ 1.76 แสนบาท/ตารางเมตร ส่วนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 แสนบาท/ตารางเมตร

อันดับสอง ยังคงอยู่ในทำเลรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลักเส้นทางเดิม คือโซนถนนสุขุมวิทตอนต้น ราคาขายคอนโดสูงสุดอยู่ที่ 4.2 แสนบาท/ตารางเมตร ราคาขายต่ำสุดอยู่ที่ 1.15 แสนบาท/ตารางเมตร และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.53 แสนบาท/ตารางเมตร

อันดับสาม ทำเลถนนสุขุมวิทตอนกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายเดิม ราคาขายคอนโดสูงสุดอยู่ที่ 3.68 แสนบาท/ตารางเมตร ราคาขายต่ำสุดอยู่ที่ 9.8 หมื่นบาท/ตารางเมตร และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.64 แสนบาท/ตารางเมตร

อันดับสี่ ทำเลถนนสีลม-สาทร-บากรัก ซึ่งเกาะติดแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน และเส้นทางบีทีเอสสายเดิมสนามกีฬาฯ-ตากสิน ราคาขายคอนโดสูงสุดอยู่ที่ 3 แสนบาท/ตารางเมตร ราคาขายต่ำสุดอยู่ที่ 2 แสนบาท/ตารางเมตร และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 แสนบาท/ตารางเมตร

อันดับห้า ทำเลรถไฟฟ้าในอนาคตสายสีทอง (ธนบุรี-ประชาธิปก) ย่านธนบุรี ราคาขายคอนโดสูงสุดอยู่ที่ 3.3 แสนบาท/ตารางเมตร ราคาขายต่ำสุด 9.66 หมื่นบาท/ตารางเมตร และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.92 แสนบาท/ตารางเมตร

ทำเลฮิต ‘รถไฟฟ้าบีทีเอสเส้นทางเดิม’

จากฐานข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าราคาคอนโดมิเนียมที่ปรับตัวสูงสุด ยังคงเป็นเส้นทางถนนสุขุมวิทช่วงต้น-สุขุมวิทตอนกลาง และทำเลใจกลางย่านธุรกิจ ถนนสีลม ถนนสาทร เป็นทำเลหลักที่ราคาคอนโดยังขายในระดับราคาสูงอันดับต้นๆ

แต่หากพิจารณาจากแนวรถไฟฟ้าโดยภาพรวม จะพบว่าทำเลรถไฟฟ้าบีทีเอสเส้นทางเดิม หมอชิต-อ่อนนุช มีระดับราคาขายคอนโดเฉลี่ยสูงกว่า เส้นทางตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) ซึ่งระดับราคาเฉลี่ยจะต่ำกว่าราคาขายตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสเล็กน้อย แต่โดยสรุปแล้วราคาคอนโดตามแนวรถไฟฟ้า ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นนทบุรีเหลือขายกว่า 1.1 หมื่นยูนิต

ส่วนทำเลที่มีอาคารชุดเหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก พบว่า ทำเลพื้นที่นนทบุรี มีจำนวนคอนโดเหลือขายมากที่สุด คือ 11,385 ยูนิต มูลค่าเหลือขาย 26,925 ล้านบาท ระดับราคาเหลือขายมากที่สุด คือกลุ่มราคา 2.01-3.00 ล้านบาท

ทำเลซึ่งมีคอนโดเหลือขายมากเป็นอับสอง คือโซนพื้นที่ธนบุรี มีจำนวนคอนโดเหลือขาย 10,110 ยูนิต มูลค่าเหลือขาย 27,452 ล้านบาท ระดับราคาสินค้าที่เหลือขายมากที่สุด คือ 3.01-5.00 ล้านบาท

ทำเลที่มีคอนโดเหลือขายมากเป็นอันดับสาม คือ พื้นที่สมุทรปราการ มีคอนโดฯเหลือขาย 6,882 ยูนิต มูลค่าเหลือขาย 14,142 ล้านบาท ระดับราคาสินค้าที่เหลือขายมากที่สุดคือ 2.01-3.00 ล้านบาท

ทำเลอันดับสี่ ที่มีคอนโดเหลือขายมากที่สุด คือโซนห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง มีคอนโดฯเหลือขาย 5,729 ยูนิต มูลค่าเหลือขาย 22,213 ล้านบาท ระดับราคาคอนโดเหลือขายมากที่สุด คือ 3.01-5.00 ล้านบาท

ทำเลที่คอนโดเหลือขายมากเป็นอันดับห้า คือ พื้นที่ปทุมธานี จำนวนคอนโดเหลือขาย 5,222 ยูนิต มูลค่าเหลือขาย 5,593 ระดับราคาคอนโดที่เหลือขายมากที่สุดคือ 1 ล้านบาท

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์