Business

การทางพิเศษฯ ชงผลประมูล ‘ด่วนพระราม 3ฯ’ เข้าบอร์ด 27 มิ.ย.

ชงผลประมูลงานโยธา “ทางด่วนพระราม 3ฯ” มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท เข้าบอร์ดการทางพิเศษฯ 27 มิ.ย. นี้ เชื่อเริ่มเบิกจ่ายงวดแรก 2 พันล้านบาทก่อนปิดปีงบประมาณ

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า การทางพิเศษฯ จะเสนอผลการประมูลโครงการก่อสร้างทางพิเศษ (ทางด่วน) สายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1-4 งานโยธา โครงสร้าง และไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร มูลค่าข้อเสนอรวม 2.5 หมื่นล้านบาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นี้

สำหรับกรณีที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ชนะการประมูลบางสัญญานั้น ล่าสุดการทางพิเศษฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยัง ITD แล้ว

แต่เมื่อบอร์ดเห็นชอบผลการประมูลแล้ว ทาง ITD หรือเอกชนรายอื่นก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง ซึ่งการทางพิเศษฯ ก็พร้อมตอบข้อสงสัยต่างๆ และจะลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูล เมื่อชี้แจงคำถามครบทั้งหมดแล้ว

“เมื่อวันก่อนท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ก็เร่งรัดการเบิกจ่าย เพราะเราติดเยอะ แต่ถ้าเราได้ลงนามสัญญาทางด่วนพระราม 3ฯ ก็จะมีการเบิกจ่ายงวดแรกประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเบิกจ่ายได้ไม่เกินปีงบประมาณนี้” นายสุทธิศักดิ์กล่าว

สำหรับการประมูลโครงการทางด่วนพระราม 3ฯ สัญญาที่ 5 งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 876 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของเอกชนและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมบอร์ดรับทราบในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ด้วย

อย่างไรก็ตาม มีแนวคิดว่าการประมูลสัญญาที่ 5 อาจจะรอได้อีก 1-2 ปี เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาต้องใช้เวลากว่า 3 ปี ส่วนการติดตั้งงานระบบจะดำเนินการในช่วง 2 ปีสุดท้าย ดังนั้นการทางพิเศษฯ จึงอาจชะลอหรือพักการประมูลครั้งนี้ไว้ก่อน เพื่อรอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น หรือรอให้ราคาของเทคโนโลยีถูกลง

การทางพิเศษฯ จะนำแนวคิดดังกล่าวไปหารือและขอความเห็นจากที่ประชุมบอร์ดในครั้งถัดๆ ไป โดยหากบอร์ดเห็นว่าสมควรรอเทคโนโลยีใหม่ ก็อาจจะพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ปรับแก้เงื่อนไขการประมูล (TOR) ใหม่

สำหรับการเจรจาขยายสัมปทานทางด่วนจำนวน 3 สัญญา ให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นเวลา 30 ปี เพื่อแลกกับการยุติข้อขัดแย้งมูลค่า 5.9 หมื่นล้านบาทนั้น

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ล่าสุดคณะกรรมการกำกับฯ เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญา จากนั้นสำนักงานอัยการสูงสุดจะส่งร่างสัญญาและข้อสังเกตกลับมายังการทางพิเศษฯ ก่อนจะเสนอให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างสัญญาตามขั้นตอนต่อไป

 

ด่วน! บอร์ดกทพ.เคาะขยายสัมปทาน 3 ทางด่วน 30 ปีแลกยุติปัญหา BEM

เล็งชงผลประมูล ‘ด่วนพระราม 3ฯ’ เข้าบอร์ด 23 พ.ค. – รับเหมาจีนกินรวบ!

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE