World News

ญี่ปุ่นผ่านกม.ฝังชิพในสัตว์เลี้ยง ลดปัญหาทิ้งขว้าง

รัฐสภาญี่ปุ่นมีมติในวันนี้ (12 มิ.ย.) ผ่านกฎหมายฉบับใหม่ ที่กำหนดในผู้เพาะพันธุ์สุนัข และแมว ต้องฝังไมโครชิพให้กับสัตว์ภายใต้การครอบครอง ส่วนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วไป ให้ทำตามสมัครใจ ในความพยายามที่จะลดปริมาณสัตว์จรจัดในประเทศ

กฎหมายฝังไมโครชิพในสัตว์เลี้ยงนี้ จะมีผลบังคับใช้ภายในเวลา 3 ปี หลังจากที่รัฐสภาญี่ปุ่น ดำเนินการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสัตว์เสร็จสิ้น ซึ่งเนื้อหาในฉบับแก้ไขนี้ ยังรวมถึง การเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับบุคคลที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดเกี่ยวกับการทำทารุณกรรมสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับดังกล่าว หลังมีผู้นำคลิปวีดิโอการทารุณสัตว์ ออกเผยแพร่จำนวนมาก

ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงทั้งการฆ่า หรือทำให้สัตว์เลี้ยงบาดเจ็บ อาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี หรือปรับสูงสุด 5 ล้านเยน เพิ่มขึ้นจากกฎหมายฉบับปัจจุบัน ที่กำหนดโทษจำคุกไว้สูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านเยน

กฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ยังห้ามขายลูกสุนัข และลูกแมว จนกว่าจะมีอายุอย่างน้อย 56 วัน เพราะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า หากแยกลูกสุนัข และแมว ออกจากแม่เร็วเกินไป ก็มีแนวโน้มที่สัตว์จะกัดมากขึ้น และอาจสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI