Videos

เปิด 5 หุ้นแชมป์พุ่งแรงสวนดัชนี

ในเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเดือนที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงโดยมายืนแถวใกล้ 1,700 จุด ซึ่งภาพรวมดัชนีหุ้นลดลง 3.09% โดยรวมมีแรงเทขายกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆขนาดใหญ่ ทั้งกลุ่มพลังงาน สื่อสาร ขณะที่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมีปัจจัยสำคัญในเชิงบวง คือประเด็นทางการเมืองมีความคืบหน้า และชัดเจนมากขึ้นทำให้บรรเทาแรงเทขายไปได้บ้าง

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) 100 อันดับแรก พบว่า มีหุ้นที่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 30 บริษัท ซึ่งราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ระดับ 1 – 28% โดยหุ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มขนาดกลางและเล็ก

สำหรับหุ้นที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย หุ้นบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือSTEC เพิ่มขึ้น 28% รองลงมาหุ้นบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เพิ่มขึ้น 25.22% หุ้นบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เพิ่มขึ้น 15.56% หุ้น ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)หรือ CK เพิ่มขึ้น 9.38% และหุ้นบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด มหาชน) หรือ VGI เพิ่มขึ้น 9.09%

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK