World News

ผู้บริหารฮ่องกงร้องผู้ประท้วงสลายชุมนุม อย่าทำผิดกฎหมาย

ผู้บริหารเกาะฮ่องกง “แมทธิว เฉิง” ระบุ กลุ่มผู้ประท้วงที่ปิดกั้นถนนโดยรอบอาคารสภานิติบัญญัติฮ่องกง จะต้องสลายการชุมนุม และปฏิบัติตามกฎหมาย

“ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนที่มาชุมนุมกัน มีความยับยั้งชั่งใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สลายการชุมนุมอย่างสงบ และอย่าทำผิดกฎหมาย”

การเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้น หลังการชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับปรับปรุงใหม่เป็นครั้งที่ 2 ทำให้คณะผู้บริหารเกาะฮ่องกง ตัดสินใจที่จะเลื่อนการประชุม เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปก่อน โดยยังไม่มีการกำหนดวันที่จะประชุมใหม่แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี บรรดาผู้ประท้วงประกาศว่า จะชุมนุมต่อไปจนกว่าคณะผู้บริหารเกาะฮ่องกง จะถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับปรับปรุงใหม่ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แม้บรรดาแกนนำการชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว จะแสดงความยินดีที่สภานิติบัญญัติเลื่อนการประชุมออกไปก่อน แต่ก็เรียกร้องให้ผู้ที่มาร่วมชุมนุมเดินหน้าประท้วงต่อไป

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI