ดูหนังออนไลน์
Politics

เปิดโผ ‘รมต.’ประชาธิปัตย์ ‘จุติ-นิพนธ์-สาทิต-ถาวร’ ผงาดยกแผง

แหล่งข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรี ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น ในส่วนของพรรคได้มีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถที่จะเข้าไปร่วมบริหารประเทศไว้แล้ว จากโควตากระทรวงที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรมาถือว่าสิ้นสุดแล้ว 7 กระทรวงกับ 1 รองนายกรัฐมนตรี

ในส่วนของรัฐมนตรีว่าประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)  และอีก 4 รัฐมนตรีช่วยประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งประกอบด้วย

 

1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยประกอบด้วย

1. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. นายกนก วงษ์ตระหง่าน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังไม่ลงตัวเพราะมีตัวเลือกอยู่หลายคน เช่น นายสามารถ ราชพลสิทธิ์  และนายถาวร เสนเนียม อย่างไรก็ดีในส่วนนี้ การพิจารณาอยู่ที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และกรรมการบริหารพรรคอีกครั้ง

แหล่งข่าว กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ที่เสนอให้นายจุติ ไกรฤกษ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งเนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ประกอบกับที่ผ่านมานายจุติ ก็ช่วยเหลือพรรคมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับเคยเป็นเลขาธิการพรรคมาด้วย จากเดิมมีการคาดการณ์ว่าตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  ในส่วนของตำแหน่งอื่นคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หากพิจารณาจากผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคแล้ว ถือว่าหลากหลายมาจากทุกภาค ที่สำคัญน่าจะช่วยเรื่องการบริหารประเทศไทย เพราะผู้ที่มีรายชื่อถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะกับตำแหน่ง และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยแก้ปัญหาเศรษบกิจที่กำลังมีปัญหาอยู่ขณะนี้ได้

ขณะที่แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่าในส่วนของพรรคได้มีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเสร็จแล้ว คาดว่าจะเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีได้เร็วๆนี้

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

3. นางนาที รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งอาจจะเปลี่ยนให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สามีดำรงตำแหน่งแทน

ส่วนรัฐมนตรีช่วยประกอบด้วย

1. นายชาดา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. นายนภินทร ศรีสรรพางค์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. นายทรงศักดิ์ ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างการพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามา

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight