Economics

ส่งอัยการตรวจร่างสัญญา 2.3 ‘รถไฟไทย-จีน’ คาดลงนามสัญญาได้เร็วสุด ก.ค. นี้

ส่งร่างสัญญา 2.3 “รถไฟไทย-จีน” วงเงิน 5 หมื่นล้านบาทให้อัยการตรวจสอบ ก่อนชงเข้าบอร์ดรถไฟ และ ครม. ต่อเนื่อง คาดลงนามได้เร็วสุด ก.ค. นี้ พร้อมจ่อเปิดประมูลงานโยธา 6 สัญญารวด

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.5 กิโลเมตร กรอบวงเงิน 1.79 ล้านบาทว่า การรถไฟฯ ได้เสนอประเด็นปลีกย่อย 2-3 ข้อ ในร่างสัญญารถไฟไทย-จีน ฉบับที่ 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้า และจัดหาตัวรถ วงเงิน 50,600 ล้านบาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณา เนื่องจากฝ่ายไทยได้ปรับเงื่อนไขบางอย่างให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายจีน แต่อาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติตามปกติของฝ่ายไทย จึงต้องเสนอเรื่องให้ที่ประชุมบอร์ดการรถไฟฯ รับทราบด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงหัวข้อย่อยในร่างสัญญา เช่น ตามปกติระเบียบฝ่ายไทยจะกำหนดค่าปรับกรณีล่าช้าในอัตรา 0.01-0.1% ของมูลค่าสัญญาต่อวัน แต่ฝ่ายจีนเห็นว่าถ้ากำหนดค่าปรับเต็มอัตราที่ 0.1% ของมูลค่าสัญญาต่อวัน จะเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไป ฝ่ายไทยจึงจะลดค่าปรับให้เหลือ 0.05% ของมูลค่าสัญญาต่อวัน เพราะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ (GtoG) เป็นต้น ซึ่งบอร์ดการรถไฟฯ ก็เห็นชอบตามที่เสนอ

ล่าสุดการรถไฟฯ ได้ส่งร่างสัญญารถไฟไทย-จีน ฉบับที่ 2.3 ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบแล้ว เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบเสร็จ ก็ต้องให้ฝ่ายจีนตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าฝ่ายจีนไม่มีประเด็นใดๆ เพิ่มเติม ก็จะเสนอร่างสัญญาให้บอร์ดการรถไฟฯ พิจารณาเห็นชอบ แต่ถ้าฝ่ายจีนมีประเด็นเพิ่มเติม ก็ต้องนำร่างสัญญากลับไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดปรับแก้อีกครั้ง ก่อนจะเสนอให้บอร์ดการรถไฟฯ ตามขั้นตอน

เมื่อบอร์ดการรถไฟฯ เห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขั้นตอน จากนั้นจึงลงนามสัญญาได้ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะลงนามสัญญาได้เร็วสุดในเดือนกรกฎาคม 2562

เตรียมเปิดประมูลก่อสร้าง 6 สัญญารวด

รายงานข่าวเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างและเปิดประมูลงานโยธารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จำนวน 14 สัญญาว่า การก่อสร้างงานโยธาระยะทาง 3.5 กิโลเมตรแรก ช่วงกลางดง-ปางอโศก ซึ่งกรมทางหลวง (ทล.) เป็นผู้รับผิดชอบ มีความคืบหน้าประมาณ 60% ด้านสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ที่มีบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับเหมา ได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างและเริ่มงานแล้ว

ด้านสัญญาที่ 4-3 งานโยธาสำหรับช่วงนวนคร – บ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร และ สัญญาที่ 4-2 งานโยธาสำหรับช่วงดอนเมือง – นวนคร ระยะทาง 21.80 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเทคนิคของผู้เข้าประมูลเสร็จแล้ว คาดว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประชุมสรุปและประกาศผลการประมูลได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับ 3 สัญญา ที่เปิดให้ยื่นข้อเสนอให้เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่ สัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย – กลางดง และ ช่วงปางอโศก – บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กิโลเมตร, สัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก – โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กิโลเมตร และสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้ว – สระบุรี ระยะทาง 31.60  กิโลเมตร ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและเทคนิคของเอกชน

ขอบคุณภาพจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานข่าวเปิดเผยต่อว่า ล่าสุดการรถไฟฯ เพิ่งสรุปราคากลางและเงื่อนไขการประมูล (TOR) สัญญาโยธาอีก 6 ฉบับเสร็จแล้ว คาดว่าจะนำขึ้นรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์เป็นครั้งแรกในสัปดาห์หน้า และจะเร่งเปิดประมูลต่อไป

ด้านงานโยธาที่เหลืออีก 1 ฉบับ คือช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ยังไม่สามารถเปิดประมูลได้ เนื่องจากรถไฟไทย-จีน ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ต้องใช้โครงสร้างบางส่วนร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ซึ่งการรถไฟฯ ได้นำงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างที่ต้องใช้ร่วมกันประมาณ 3-4 พันล้านบาท ไปบรรจุไว้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแล้ว

แต่การรถไฟฯ ต้องรอหารือกับกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CP) ผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เรื่องแบบก่อสร้างให้ชัดเจนก่อน จึงจะเปิดประมูลรถไฟไทย-จีนสัญญาสุดท้ายได้

 

 

 

 

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE