Business

ไทยยูเนี่ยนผุดศูนย์นวัตกรรม 300 ล้าน ติดปีกอาหารไทยบุกยุโรป

หลังจากเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแห่งแรกในปี 2558 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ธีรพงศ์ จันศิริ

ล่าสุด ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ (Global Innovation Center : GIC) ด้วยมูลค่าลงทุนกว่า 300 ล้านบาท และย้ายจากมหาวิทยาลัยมหิดลมารวมอยู่ที่แห่งใหม่ ที่ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เปิดเผยว่า ศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center (GIC) แห่งใหม่นี้ มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับ นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 40 ท่านและนักวิจัยกว่า 120 คน ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล วิศวกรรม ชีวการแพทย์ ศาสตร์ทางด้านอาหารและโภชนาการจากทั่วโลก ที่มาร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการค้นคว้าวิจัย และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังวางเป้าหมายให้เป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมด้าน บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ โดยใช้วัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทพร้อมลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม ทั้งฝั่งวิจัย ทดสอบชิ้นงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดใหม่ เช่น เครื่องสำอาง แปรรูปสินค้า อาหารเสริม ยา

การลงทุนเปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ดังกล่าว ยังช่วยให้ประเทศไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านคุณภาพ วัตถุดิบ และการผลิต เพื่อเปิดตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะประเทศทวีปยุโรป ซึ่งไทยยูเนี่ยนมีแผนเข้าไปเปิดตลาดในปีนี้ ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีรายได้เติบโต 3% เนื่องจากราคาวัตถุดิบผันผวนตามค่าเงิน ส่วนปีนี้ตั้งเป้ารายได้เติบโต 5%

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT