CSR

โรงพยาบาลนครธน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กับโครงการ ‘สุขจากการให้ พร้อมใจไม่รับถุงยา’

โรงพยาบาลนครธน จัดโครงการ “สุขจากการให้ พร้อมใจไม่รับถุงยา” สมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า ได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและกระดาษ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการจัดโครงการ “สุขจากการให้ พร้อมใจไม่รับถุงยา” ให้ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลลดการรับถุงพลาสติกและถุงกระดาษสำหรับใส่ยากลับบ้าน

สำหรับการไม่รับถุงยาแต่ละครั้ง ทางโรงพยาบาลจะร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 5 บาท สนับสนุนให้กับโครงการ “Sharing together, Building to the Future” ของมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อระดมทุนนำไปสร้างอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562

นอกจากหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลนครธนยังมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการนี้ต้องการสนับสนุนโครงการ “Sharing together, Building to the Future” ของมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เนื่องจากเป็นโครงการที่สนับสนุนในด้านการศึกษา และกลุ่มทองสิมาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังได้ผลิตถุงผ้าสำหรับจำหน่ายภายในโรงพยาบาลเป็นการทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำเข้าสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ที่จังหวัดชัยภูมิ เช่นกัน รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห้องพยาบาล พร้อมมอบยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น และฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถปฐมพยาบาลในการช่วยชีวิตเบื้องต้นอีกด้วย

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT