Digital Economy

สกุลฎ์ซี ร่วมทุน สวทช.พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ส่งบริษัทลูก “สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” ร่วมลงทุน สวทช. เดินหน้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ดันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และกรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

วีระพล ไชยธีรัตต์

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (SakunC)ได้เข้าร่วมลงทุนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่มีการใช้วัสดุ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ วิจัย พัฒนา และผลิตเป็นยานพาหนะสมัยใหม่ (Modern Transportation) เช่น เรืออลูมิเนียม รถโดยสารอลูมิเนียม และยานยนต์ประเภทอื่นที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า รายได้ของ ชัยวัฒนาฯ จะเติบโตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 50% จากการรับรู้รายได้จากการจ่ายไฟฟ้า และมีการรับรู้รายได้ของบริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด เข้ามาช่วยเพิ่มรายได้

ด้านนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า การร่วมมือกับ สวทช. ในครั้งนี้ จะนำองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาของบริษัท ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเรืออลูมิเนียม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล หรือ CFD ช่วยในการจำลองสภาวะการใช้งานและศึกษาความสัมพันธ์ ตลอดจนผลกระทบจากการไหลของน้ำที่มีต่อโครงสร้างเรือ

ขณะเดียวกันการร่วมมือกับ สวทช. ยังช่วยวิจัยเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารตัวถังอลูมิเนียม ซึ่งผลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ลดน้ำหนักของโครงสร้างให้มีน้ำหนักเบายิ่งขึ้น และมีความแข็งแรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยในการลดน้ำหนักและต้นทุนผลิต อีกทั้งเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในรถโดยสารไฟฟ้าในอนาคต สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมของประเทศได้โดยตรง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวอีกว่า การร่วมมือครั้งนี้จะร่วมกันพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขึ้นรูปและลดน้ำหนักโครงสร้าง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการสร้างนวัตกรรมด้านยานพาหนะสมัยใหม่ และยานพาหนะสมัยใหม่ดังกล่าวจะเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง รวมถึงการท่องเที่ยวของคนไทยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป

ขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับกรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของประเทศ และเป็นโอกาสดีในการส่งผ่านองค์ความรู้ ตลอดจนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT