ดูหนังออนไลน์
General

พปชร.เปิดปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (8 มิ.ย.) เฟซบุ๊กเพจ พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความว่า “เปิดปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2562 เงินเข้าวันไหน ได้รับค่าอะไร เรารวบรวมมาให้ไว้ที่นี่แล้วครับ”

วันที่ 1 มิถุนายน 2562
• เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 2 มิถุนายน 2562
• เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 มิถุนายน 2562
• เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562
• ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย (ตามข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)


วันที่ 15 มิถุนายน 2562
• เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
• ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย
• ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562
• ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทต่อคน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว)

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team