CSR

เนสท์เล่รวมพลคนรักษ์โลก ลุยเก็บขยะพลาสติกในวันทะเลโลก

เนสท์เล่รวมพลพนักงาน ผู้บริหาร ลุยเก็บขยะพลาสติกในวันทะเลโลก “World Oceans Day”

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานเนสท์เล่กว่า 200 คน ภายใต้โครงการ Nestlé CARES ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เนื่องใน วันทะเลโลก (World Oceans Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันเก็บและแยกขยะบริเวณชายหาดบางแสน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะขนาดเล็ก เช่น หลอด หนังยาง ฝาขวด และนำบางส่วนกลับไปใช้ประโยชน์ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่นำหนังยางที่ใช้แล้วไปทำเป็นอุปกรณ์ยืดเหยียดออกกำลังกาย เพื่อช่วยบำบัดโรคให้แก่เด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ (Healthy Pillow) ป้องกันแผลกดทับ โดยร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน อสม. อาสาสมัครแสนสุขร่วมใจ นำหลอดพลาสติกที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคแล้วไปทำเป็นไส้หมอน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านและโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันใช้พลาสติกและจัดการขยะพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT