Lifestyle

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

516461

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

46

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

589  713

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

215  560

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

045167  313653  579938  691121  779015

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

023764  239271  404858  204495  705286  447071  684872  052007  206237  528138

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

048080  066028  074788  075819  094575  107087  174381  186800  205771  217712  217943  220804  238075  244768  245303  250134  260009  302720  308577  313887  314180  314943  317401  337005  388538  418580  433237  482054  485723  492781  555173  561517  572626  610333  625986  681751  702614  759034  777491  787840  835246  838948  853643  901585  912233  926303  933873  956662  964165  973717

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

010094  017530  020249  024134  034790  045430  060763  064260  068412  081422  083622  092921  097949  138515  140873  149988  154653  158131  183355  225200  235572  240294  254393  266616  267620  275256  294269  296178  314348  316260  325757  332513  335773  339016  345450  357088  371012  377422  399253  419769  427625  445220  450868  457849  462692  481913  482248  484276  492226  492414  504382  505203  505965  520417  524199  536947  537907  553637  555874  561976  562582  588234  592124  603201  618288  627479  634184  647857  649149  655345  690950  697499  700389  715885  730200  748108  757481  757639  761763  773525  774436  792533  793297  824783  854146  868099  877313  880029  907216  907466  923594  926274  935182  943306  965495  968520  973603  989459  990507  995009

** การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team