ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดโปรเจ็ค ‘โมโนเรลหาดใหญ่’ ผุดทางรถไฟลอยฟ้าแก้รถติด

เปิดโปรเจ็ครถไฟฟ้า “โมโนเรลหาดใหญ่” สายคลองหวะ-สถานีรถตู้ วงเงินลงทุน 1.6 หมื่นล้านบาท หวังแก้ปัญหารถติด ดันผ่าน “ครม.-อีไอเอ” ปีนี้ เปิดใช้เร็วสุดปี 65

โมโนเรลหาดใหญ่
แหล่งข่าวจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ได้ร่วมกันผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายคลองหวะ-สถานีรถตู้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนล่าง

โครงการจะใช้วงเงินลงทุนประมาณ 16,100 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดินและชดเชยอสังหาริมทรัพย์ 1,327 ล้านบาท, ค่าก่อสร้าง 7,682 ล้านบาท และระบบ รถไฟฟ้า 7,090 ล้านบาท

โมโนเรลสายคลองหวะ-สถานีรถตู้ จะมีทั้งหมด 12 สถานี ได้แก่ สถานีคลองหวะ, สถานีเซ็นทรัล, สถานีคลองเรียน, สถานี มอ., สถานีคอหงส์, สถานีบิ๊กซี, สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย, สถานีน้ำพุ, สถานีตลาดกิมหยง, สถานีชุมทางรถไฟ, สถานีหาดใหญ่ใน และสถานีรถตู้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสถานีรถตู้

โมโนเรลหาดใหญ่

ยกระดับตลอดเส้นทาง

แนวเส้นทางทั้งหมดจะเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ถนนร่วมกับรถยนต์เหมือนโครงการรถไฟฟ้าระดับพื้นดิน (Tram) ในจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้จะมีการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ 1 แห่ง บริเวณสถานีคลองหวะ

สำหรับการจัดหาไฟฟ้าในช่วงแรกจะมีทั้งหมด 7 ขบวน แบ่งเป็นขบวนปกติ 5 ขบวนและขบวนสำรอง 2 ขบวน โดย รถไฟฟ้า 1 ขบวน อาจมีจำนวน 2-4 ตู้ แล้วแต่ความถี่ในการวิ่ง และรถไฟฟ้า 1 ตู้จะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 100-120 คน

สำหรับอัตราค่าโดยสารมีการพิจารณา 3 แนวทาง ได้แก่ 15 บาทตลอดสาย, 20 บาทตลอดสาย และ 25 บาทตลอดสาย ซึ่งอัตราที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ 20 บาทตลอดสาย โดยถ้าหากเก็บค่าโดยสารในอัตรา 20 บาท จะส่งผลให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ของโครงการอยู่ที่ 16.28% รวมถึงส่งผลให้มีปริมาณผู้โดยสาร 55,902 ต่อวัน ในปีแรกที่เปิดให้บริการ และเพิ่มเป็น 75,165 คนต่อวัน ในช่วง 10 ปีถัดไป

โมโนเรลหาดใหญ่

ลงทุน “โมโนเรลหาดใหญ่” แบบ PPP

แหล่งข่าวจาก สนข. กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโครงการโมโนเรลหาดใหญ่ได้ทำการศึกษาและออกแบบเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (บอร์ดพีพีพี) พิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งก็คาดว่า ครม. จะพิจารณาเห็นชอบได้เร็วที่สุดในปีนี้

ถ้าหาก ครม. เห็นชอบแล้ว ก็จะดำเนินการเปิดประมูลแบบรัฐเอกชนร่วมลงทุน (PPP) โดยภาครัฐจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเวนคืนที่ดิน ด้านเอกชนจะเป็นผู้จัดหาขบวนรถ เดิน รถไฟฟ้า และได้บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีบางส่วน ส่วนองค์กรท้องถิ่นจะทำหน้าที่บำรุงรักษาโครงการ

โมโนเรลหาดใหญ่

โดยเบื้องต้นคาดว่าการประมูลจะใช้เวลา 7-8 เดือน จึงทราบรายชื่อผู้ชนะการประมูล และจะใช้เวลาก่อสร้างราว 2 ปี 6 เดือน หรือเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดประมาณปี 2565 โดยในการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ในช่วงที่ผ่านมา ก็มีเอกชนแสดงความสนใจต่อโครงการนี้ประมาณ 20-30 ราย จึงคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลอย่างแน่นอน

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ล่าสุดได้ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว 2-3 ครั้ง แต่ยังติดปัญหาเรื่องการวัดค่าเสียง ซึ่งล่าสุดก็ได้ปรับปรุงข้อมูลใหม่และเตรียมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE