Politics

‘ชวน’ประกาศเร่งกู้ภาพลักษณ์ลั่นสภาสส. ‘สั่งไม่ได้’

นายชวน หลีกภัย ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์หลังจากที่สภาฯ ลงมติด้วยเสียงข้างมาก 258 เสียง พร้อมขอขอบคุณส.ส. ที่มาร่วมประชุมและสนับสนุนให้ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ  เดิมไม่มีความคิดที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งอีก แต่เมื่อมีความจำเป็นจึงกลับมา ตั้งใจจะทำให้สถาบันนิติบัญญัติ ที่เป็น 1 ใน 3 อำนาจอธิปไตยให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ยอมรับว่าที่ผ่านมา สภาภาพไม่ค่อยสวย  5 ปีที่ผ่านมาไม่มีตัวแทนจากประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ภาพของสภาจึงไม่เป็นบวก

ดังนั้นจึงคิดว่าจะเรียกส.ส.ทั้งหมด หารือการบริหารงานสภาฯ ทำให้สภาฯ น่าเชื่อถือมากขึ้น สำคัญที่สุดคือการทำให้สภาฯ เป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาของประชาชนให้มากที่สุด สภาแห่งนี้ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย แต่ต้องทำหน้าที่เลือกฝ่ายบริหาร ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และระบบรัฐสภาของเรากำหนดให้เสียงข้างมากเป็นผู้กำหนดฝ่ายบริหาร  คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจ

 

” หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  จากนั้นจะนัดหารือกับประธานวุฒิสภา และพรรคการเมืองต่างๆ ว่าจะร่วมมือทำงานอย่างไร  เรื่องที่ต้องทำเร็วที่สุด คือ ประเทศเป็นประธานอาเซียน เดือนหน้า” นายชวน กล่าว

ที่ผ่านมาสภาฯ โดนวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกฯ นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. ยังพูดถึงนักการเมือง ตนจึงเรียนกับพล.อ.ประยุทธ์ว่า ส.ส.มีทั้งคนดีและคนไม่ดี อย่าเหมารวมทุกหน่วยงานล้วนมีคนดี และคนไม่ดี

นายชวน กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีข้อผูกมัดต่อการร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ  ความชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาลขอให้สอบถามกับนายจุรินทร์​ ลักษณศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอยืนยันการรับตำแหน่งดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน หากมีเรื่องต่อรองตนจะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาฯ

“ฐานะที่เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ โดยจะทำงานสภาให้ดีที่สุด แต่จะไม่โดดเดี่ยว ต้องทำงานร่วมกับทุกคน โดยเฉพาะฝ่ายบริหารที่ต้องเข้าร่วมประชุมสภา เพื่อแก้ปัญหาผ่านการตอบกระทู้สด และกระทู้แห้ง หรือญัตติ รวมถึงการตราพระราชบัญญัติ  เรื่องส่วนใหญ่มาจากฝ่ายบริหาร  ทำอย่างไรให้เดินไปได้ การมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งทุกครั้ง มักจะถูกบ่นว่าไม่เหมือนสภาที่มาจากการแต่งตั้ง เพราะฝ่ายบริหารสามารถสั่งได้ว่าเรื่องใดต้องออกตอนไหน แต่ในสภาส.ส. สั่งไม่ได้” นายชวน กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight