World News

เปิดฉากแข่งสืบอำนาจ ‘เธเรซา เมย์’ นั่งแท่นนายกฯ อังกฤษ

การแข่งขันเพื่อช่วงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม พรรครัฐบาลอังกฤษ เริ่มเปิดฉากขึ้น หลัง “เธเรซา เมย์” ผู้นำคนปัจจุบัน หลั่งน้ำตาประกาศลงจากตำแหน่งในวันที่ 7 มิถุนายนนี้

เธเรซา เมย์

ผู้ชนะจากการแแข่งขันครั้งนี้ จะไม่ได้เป็นเพียงหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่เท่านั้น แต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรด้วย ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งได้ราวสิ้นเดือนกรกฎาคม

เมื่อวานนี้ (25 พ.ค.) นางเมย์ยืนยันว่า เธอจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ แต่จะยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป ในขณะที่กำลังมีการแข่งขันเพื่อการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่

ในการตัดสินใจดังกล่าว เธอและเซอร์เกรแฮม เบรดี ประธานกรรมการพรรคอนุรักษ์นิยม เห็นพ้องกันว่า ควรจะเริ่มกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เธอลงจากตำแหน่งแล้ว

ล่าสุด มีสมาชิกพรรค 4 คนที่ออกมายืนยันความตั้งใจที่จะชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค

  • เจเรมี ฮันท์ รัฐมนตรีต่างประเทซ
  • โรรี สจวร์ต รัฐมนตรีการพัฒนาระหว่างประเทศ

  • บอริส จอ์หนสัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ
  • เอสเธอร์ แมควีย์ อดีตรัฐมนตรีแรงงาน และบำนาญ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะมีผู้สนใจลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมอีกมากกว่า 10 คน รวมถึง เซอร์เกรแฮม ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการพรรคแล้ว

บรรดาบริษัทพนันบนเกาะอังกฤษ ต่างเก็งกันว่า นายจอห์นสัน จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ ที่จะค่อยๆ คัดตัวผู้สมัครทิ้งไปจนกระทั่งเหลือ 2 คนสุดท้าย ที่จะให้สมาชิกพรรคทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกผู้ชนะออกมา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team