Digital Economy

เฟซบุ๊กเปิดโครงการเพิ่มทักษะ ‘เอสเอ็มอีไทย’ เจาะตลาดดิจิทัล

เฟซบุ๊กเปิดอบรมเพิ่มทักษะ “เอสเอ็มอีไทย”  เจาะตลาดดิจิทัล คาดมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่าพันราย ครอบคลุม “คนพิการ-เพศทางเลือก” ด้วย

เบธ แอน ลิม หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของเฟซบุ๊ก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เปิดเผยว่า เฟซบุ๊ก ประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และพันธมิตรต่างๆ เปิดตัวโปรแกรมอบรมทักษะทางดิจิทัลชื่อ Boost with Facebook” (สร้างธุรกิจให้เติบโตกับเฟซบุ๊ก) ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคใต้ ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั้งในระดับเจ้าของธุรกิจเอง และผู้จัดการ มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการอบรมไว้กว่า 1,000 ราย

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะได้รับการอบรมทั้งในแบบบุคคลและระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ก ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เนื้อหาฝึกอบรมจะครอบคลุมในหลายหัวข้อ เช่น การสร้างเพจธุรกิจบนเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์และการขยายการเติบโตของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ฯลฯ

ขณะเดียวกันเฟซบุ๊กได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากกลุ่มและชุมชนต่างๆ เพื่อขยายการฝึกอบรมให้ครอบคลุมถึงเจ้าของธุรกิจที่มาจากกลุ่มประชากร ที่เคยถูกกีดกันหรือมีความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรต่างๆ เช่น ชุมชนผู้พิการ ชุมชนเพศทางเลือก ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล เป็นต้น

“ข้อมูลจากรายงาน Future of Business ระบุว่า ภาคธุรกิจและภาคชุมชนของไทยนั้นมีการเปิดรับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างกว้างขวาง โดย 78% กล่าวว่าพวกเขาใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น เฟซบุ๊กในการแสดงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ผลการศึกษายังระบุอีกว่า 94% ของธุรกิจขนาดเล็กที่เข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ตระหนักดีว่าการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงช่องทางโซเชียลต่างๆ มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ แต่มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสำรวจไม่ถึง 16% ที่รู้สึกมั่นใจว่าตนเองมีความรู้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างชำนาญ” เบธ แอน ลิมกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นอัตราส่วน 19% ของจีดีพีของประเทศไทย และคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ถึง 2.82 แสนล้านบาท ภายในปี 2564 ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 3 ล้านรายในไทยที่คาดว่าจะสร้างรายได้คิดเป็น 43% ของจีดีพีรวมของประเทศภายในปี 2562

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจระดับโลกได้นั้น  ถือเป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิ

โดยโปรแกรม “Boost with Facebook” นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าของกิจการให้กับกลุ่มคนที่ถูกกีดกันทางสังคม และสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพทางการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก และผลักดันให้นโยบายประเทศไทย 4.0 สำเร็จลุล่วง ตลอดจนนำไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE