Economics

‘รมว.คลัง’ เชื่อรัฐบาลใหม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีขึ้น

“รมว.คลัง” เชื่อจีดีพีไตรมาส 2 จะขยายตัวดีกว่าไตรมาสแรก มั่นใจมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลใหม่มาจะช่วยดันเศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีขึ้น

ภาพจาก สถานีข่าวกระทรวงคลัง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แม้ไตรมาสแรกปีนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศออกมาขยายตัวเพียง 2.8% ต่ำสุดในรอบ 4 ปี แต่มองว่าจะเป็นสถานการณ์ระยะสั้นเท่านั้น เพราะหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้จีดีพีไตรมาส 2 ให้เติบโตดีขึ้นกว่าไตรมาสแรก

ขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังจะมีรัฐบาลใหม่ และน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนรวมทั้งการลงทุนจากภาคเอกชน น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังขยายตัวดีขึ้น

รมว.คลัง กล่าวถึงสาเหตุที่ไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำ เนื่องจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกและสถานการณ์การเมืองในช่วงการเลือกตั้ง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team