Digital Economy

‘กสทช.’ แจงผู้ใช้มือถือ ‘หัวเว่ย’ อาจมีผลกระทบกรณีอัพเดทข้อมูล

“กสทช.” เผย “สถานทูตสหรัฐ” ยืนยันผู้ใช้งาน “หัวเว่ย” ยังใช้งานต่อไปได้ แต่อาจมีผลกระทบเรื่องของการอัพเดทข้อมูล

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กรณีที่กูเกิลได้ประกาศให้ยุติการทำธุรกิจกับหัวเว่ยนั้น ล่าสุดสำนักงานกสทช.ได้ทำการสอบถามไปยังสถานฑูตสหรัฐประจำประเทศไทย เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือไม่ ซึ่งได้คำตอบโดยสรุปว่า ผู้ใช้งานอุปกรณ์จะยังคงสามารถใช้งานบริการของกูเกิลได้ต่อไป แต่หากมีความจำเป็นจะต้องอัพเดทบริการเพิ่มเติมนั้นอาจจะมีผลกระทบบ้าง

นอกจากนี้ สำหรับเครื่องลูกข่ายที่วางจำหน่ายในท้องตลาดในขณะนี้นั้น ยังสามารถใช้งานได้ ส่วนมือถือที่จะผลิตออกมาในอนาคตนั้น อาจจะใช้งานบริการของกูเกิลไม่ได้ ส่วนผู้ใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายของหัวเว่ยในประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบ ซึ่งจะมีผลกระทบเฉพาะผู้ใช้งานโครงข่ายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

“กสทช. จะพยายามติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะประเด็นการดูแลผู้บริโภค หากผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบขึ้นมาจริงๆ ก็ต้องมาดูกันอีกครั้ง ส่วนมาตรการอื่นที่เกี่ยวกับนโยบายระดับประเทศ ให้เป็นอำนาจของรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจ” นายฐากร กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team