World News

มาเลย์วิจารณ์ ‘ค่ารถไฟฟ้า’ ไทย แพงเกินไป

สื่อมาเลย์ตีข่าว คนไทยอาจเมินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย เหตุคนนอกเมืองต้องเสียค่าเดินทางหลายต่อ ด้าน “ค่าโดยสาร” ก็แพงไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะ สตาร์ ของมาเลเซีย ตีพิมพ์บทความชื่อMass transit not keeping up with ‘poor’ reality” ที่มีเนื้อหาว่า การใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายในกรุงเทพมหานครอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย ถ้าหากไม่มีระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ มารองรับ รวมถึงโครงข่ายรถเมล์ที่ครอบคลุม

บทความดังกล่าวอ้างอิงความเห็นของ ดร.สุเมธ องกิตติกุล นักวิจัยด้านการคมนาคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ระบุว่า ประชาชนที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางของกรุงเทพฯ อาจหลีกเลี่ยงการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส แม้รถไฟฟ้าจะขยายออกไปสู่ปริมณฑล เพราะราคาค่าโดยสารแพงเกินไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีเป้าหมายจะกำหนดเพดานราคารถไฟฟ้าบีทีเอสให้ไม่เกิน 65 บาท จนถึงปี 2572 ซึ่งหากไม่มีมาตรการดังกล่าวก็อาจทำให้ค่าโดยสารกระโดดไปที่ 158 บาทต่อเที่ยว เมื่อส่วนต่อขยายเปิดให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ค่าโดยสาร 65 บาทต่อเที่ยว ก็ยังแพงเกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ โดยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 เที่ยวจะใช้เงิน 130 บาท เปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ที่ 325 บาท ด้านผู้ที่อาศัยอยู่นอกเมืองก็อาจจะต้องเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ เช่น รถเมล์ มอเตอร์ไซค์ ก่อนหรือหลังใช้บริการรถไฟฟ้าด้วย ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team