Lifestyle

แอร์บีเอ็นบีจับมือธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวชุมชน

แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ประกาศความร่วมมือธนาคารออมสิน เดินหน้าสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทยเข้าถึงแหล่งเงินง่ายขึ้น พร้อมเสริมสร้างศักยภาพการบริการ นำร่องกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ท้องถิ่น

 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โฮมสเตย์ท้องถิ่นนับเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นผู้สื่อสารเผยแพร่ความรู้ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลก ความร่วมมือกับแอร์บีเอ็นบีครั้งนี้ จะเป็นการร่วมสร้างสรรค์และสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและการฝึกอบรมด้านการให้บริการ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน จัดทำสินเชื่อ GSB Homestay ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโฮมสเตย์ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามประเภทหลักประกัน และการชำระคืนสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ นอกจากนี้ยังร่วมกับแอร์บีเอ็นบีในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น 29 กลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบการโฮมสเตย์ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Smart Homestay 2018 โฮมสเตย์มีสไตล์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮมสเตย์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย

ด้านนายไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน แอร์บีเอ็นบี กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นเครื่องมือทรงพลังและมีส่วนสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างก็มองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จึงส่งผลทำให้ธุรกิจการให้บริการที่มอบประสบการณ์ที่แท้จริงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกลายเป็นที่นิยมและแนวโน้มการท่องเที่ยวท้องถิ่นนี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำหรับโฮมสเตย์เป็นรูปแบบที่พักที่ได้รับความนิยมมากบนแพลตฟอร์มของแอร์บีเอ็นบีในปัจจุบัน ไม่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักเท่านั้น แต่กระจายไปตามเมืองรองในจังหวัดอื่นๆ อาทิ นครสวรรค์ และเชียงราย เป็นต้น โดยแอร์บีเอ็นบี จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับด้านการบริการ ด้วยการจัดฝึกอบรมตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก

นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ผู้ประกอบการม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ และ 1 ใน 10 ผู้ชนะการประกวดการแข่งขัน GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ 2018 กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ได้เข้าร่วม และ เรียนรู้โดยตรงจากแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแอร์บีเอ็นบี ซึ่งปัจจุบัน แขกผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นคนไทย และวางแผนที่จะใช้แอร์บีเอ็นบีเป็นเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เข้าถึงนักเดินทางจาก
ทั่วโลกได้

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT