Politics

‘อัศวิน’ เตรียม 5 แนวทางป้องกัน ‘น้ำท่วม’ กรุง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมซึ่งเร็วๆนี้ กทม.จะเชิญประชุมจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพฯรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อร่วมกันกำหนดแผนให้ความช่วยเหลือและได้มอบหมายให้หน่วยงานกทม.ดำเนินการ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเส้นทางสายหลักโดยขุดลอกท่อทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางตลอดฤดูฝน
  • เพิ่มพื้นที่ระบายน้ำกำจัดวัชพืชสิ่งกีดแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งกำหนดจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับกทม.เพื่อแก้ไขอย่างเป็นระบบ
  • กรณีฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการแก้ปัญหารถเสีย
  • ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐอาทิ เว็บไซต์ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมweather.bangkok.go.thเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ dds.bangkok.go.thFacebook : BKK.BEST Twitter : @BKK_BEST [email protected] : @BKK_BEST โทร.0 2248 5115 สายด่วนกทม.1555  เป็นต้น
  • ให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโทร.0 2241 7457 – 61 สายด่วนนิรภัยโทร.1784

 

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK