Economics

ระเบิดไอเดีย !! เริ่ม DAY 1 แข่งขัน ‘WASTE RUNNER’ สุดยอดนักจัดการขยะ

เริ่มต้น DAY 1 แล้วสำหรับการแข่งขัน “WASTE RUNNER 100 DAYS CHALLENGE ” โครงการที่เปิดรับนักจัดการขยะทุกเพศทุกวัย ทั้ง นักเรียนนักศึกษา สตาร์ทอัพ พนักงานบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรวมทีมแข่งขัน สร้างโมเดลจัดการขยะในประเทศไทยที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

วันนี้ ( 15 พ.ค.) ในการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะเจ้าของโปรเจค กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาของโลก และยังจัดการไม่ได้ ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ก็นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้ จึงไม่ต้องการให้ “พลาสติก” เป็นขยะ

GC จึงทำโครงการต่างๆ เริ่มจากทำปลายทางก่อน เป็นการเก็บขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของไทย และนำมาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ใหม่ เช่น เสื้อ และนำมาสู่การตั้งโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานยุโรป เพื่อเป็นต้นแบบโรงงานที่มีมาตรฐานไม่ให้พลาสติกเป็นผู้ร้ายอีกต่อไป

แต่การจัดการขยะ GC ทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วม จึงได้ร่วมกับ โครงการ OUR Khung BangKachao จัดโครงการแข่งขัน WASTE RUNNER ขึ้นมา เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาแข่งขันเป็นทีม ทั้งเด็กรุ่นใหม่ ไปจนถึงผู้เกษียณอายุไปแล้ว เพื่อช่วยกันหาโมเดลการวางระบบจัดการขยะที่นำไปใช้ได้ในพื้นที่อื่นๆ

โดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนช่วยกันทำ จะเกิด Business Model ดีๆ ขึ้นมากมาย สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ และปัญหาจะกลายเป็นโอกาสทันที มีการสร้างอาชีพให้ผู้คนจากการจัดการขยะได้อีกไม่น้อย

“ขยะเป็นปัญหาของทุกคน ไม่เฉพาะ GC เท่านั้น เราทำได้แค่หาต้นแบบดีๆ จึงต้องการให้ทุกคนมาช่วยกัน “  นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

ด้านนางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC เสริมว่า พลาสติกมีประโยชน์เป็นวัสดุทดแทน ไม่เช่นนั้นคงต้องใช้ต้นไม้ ใช้โลหะมากมายมหาศาล ที่ผ่านมา GC ทำโครงการต่างๆ เพื่อให้เห็นว่าขยะพลาสติกนำมาผลิตเป็นของมีคุณค่าได้

อาทิเช่น โครงการ Upcycling the Oceans Thailand นำขยะพลาสติกที่เก็บจากท้องทะเลมาผลิตเป็นเสื้อ กระเป๋า และสินค้าแฟชั่นอื่นๆ แต่ต้องการทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น โดยวางระบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง จึงมีโครงการแข่งขัน WASTE RUNNER ขึ้น

“ไม่ง่าย มีความท้าทายรออยู่ แต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ และจะพิสูจน์ได้จากโครงการนี้ว่าโมเดลขยะที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน ทำให้เกิดการจัดขยะอย่างเป็นระบบได้จริง บางกะเจ้าเป็นปอดแห่งสุดท้ายของกรุงเทพ ขยะเป็นหนึ่งในปัญหาที่จะช่วยดูแลคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ นำไปปรับใช้ต่อไป ” นางวราวรรณ กล่าว

ขณะที่คนรุ่นใหม่อย่างนายชยุตม์ สกุลคู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้จัดกระบวนการ แข่งขัน WASTE RUNNER บอกว่าในมุมมองคนรุ่นใหม่แล้ว ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ต้องการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาขยะของประเทศ ที่เป็นเหมือน “เขาวงกต”

แต่สิ่งที่ขาด คือ องค์ความรู้ ขณะที่ GC ต้องการคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น การแข่งขัน WASTE RUNNER จึงเข้ามาตอบโจทย์นี้ ซึ่ง 100 วันของการแข่งขัน จะเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียมากมายในการลดขยะ และเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นที่บางกะเจ้าจะต่อยอดไปทั่วประเทศได้แน่นอน

การแข่งขัน WASTE RUNNER กำลังเปิดรับสมัครทีมที่จะเข้ามาแข่งขันนำเสนอโมเดลจัดการขยะที่บางกะเจ้า โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้พร้อมแผนงาน

จากนั้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน จะจัดเวิร์คช็อปเสริมความรู้ รอบคัดเลือก 8 ทีม วันที่ 15-16 มิถุนายน มีการจัด ” Boot Camp ” เพื่อเวิร์คช็อปพัฒนาโมเดล ลงพื้นที่จริง และกำหนดนำเสนอผลงาน ในวันที่ 23 มิถุนายน พร้อมประกาศผลรอบ 3 ทีม ส่วนวันที่ 23 สิงหาคม เป็นวันของการนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย และประกาศทีมชนะ

โดยมีสัดส่วนการให้คะแนนเพื่อคัดเลือกทีมชนะ ประกอบด้วย 4 ส่วน ให้น้ำหนักกับ Social Impact หรือการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวม 40% ที่เหลือเป็น Feasibility ความเป็นไปได้ในการพัฒนา 20%  Sustainability สร้างความยั่งยืน 20% และ Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ในการระบุและแก้ไขปัญหา

เงินรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ 3 ทีม อันดับ 1 เป็นเงินรางวัล 100,000 บาท อันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท อันดับ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท ทั้งสามทีมยังมีโอกาสนำเสนอผลงานที่งาน GC Circular Living Symposium 2019 ในเดือนมิถุนายน 2562 และมีโอกาสนำผลงานไปต่อยอดทางธุรกิจ 

ในการเปิดตัวการแข่งขันวันนี้ ยังมีการจัดเสวนาหัวข้อ “ทางออกของปัญหาขยะประเทศไทยในปัจจุบัน” โดยมีตัวแทนทุกภาคส่วนร่วมให้ข้อมูล และบอกเล่าสถานการณ์ รวมถึงแนวทางที่กำลังร่วมกัน แก้ปัญหาขยะของประเทศ ทั้งนางสาววานิช สาวาโย   ผู้อำนวยการส่วนลด และใช้ประโยชน์ของเสีย สำนักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำกัด ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน และบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่บางกะเจ้า โดยวันนี้มีผู้สนใจทั้งประชาชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่รับฟังข้อมูล เพือเตรียมพร้อมเข้าแข่งขัน WASTE RUNNER หลายทีม

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB