ดูหนังออนไลน์
Economics

ไฟเขียว! ต่างด้าวทำ 3 ธุรกิจบริการโดยไม่ต้องขออนุญาต

ครม.เห็นชอบยกเว้น 3 ธุรกิจบริการของคนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตตามกระทรวงพาณิชย์เสนอ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอซึ่งทบทวนปีละครั้ง โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นธุรกิจบริการ 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้บริการกู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ ธุรกิจให้บริการให้เช่าสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค และธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ เนื่องจาก 3 ธุรกิจให้บริการนี้ไม่กระทบผู้ประกอบการไทย เพราะเป็นการจำกัดให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังสามารถลดต้นทุนดำเนินการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยธุรกิจและเป็นการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ทำให้การบริหารงานของบริษัทในเครือในกลุ่มมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team