Business

‘AOT’ อวดกำไรพุ่ง 7.6 พันล้านหนุนครึ่งปีกำไรทะลุ 1.4 หมื่นล้าน

“AOT” อวดกำไรไตรมาส 2/2562 พุ่ง 7.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.18% หนุนครึ่งปีกำไรทะลุ 1.4 หมื่นล้านบาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกำไรสุทธิ 7,646.50 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.54 บาท เพิ่มขึ้น 376.75 ล้านบาท หรือ 5.18% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,269.76 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.51 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 14,022.13 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.98 บาท เพิ่มขึ้น 532.85 ล้านบาท หรือ 3.95% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 13,489.28 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.94 บาท

ทั้งนี้ ในงวดไตรมาส 2/2562 มีรายได้รวม 17,548.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 858.30 ล้านบาท หรือ 5.14% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 804.66 ล้านบาท หรือ 4.93% จากเพิ่มขึ้นของทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 426.62 ล้านบาท หรือ 4.59% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 378.04 ล้านบาท หรือ 5.39% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร ส่วนรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท หรือ 14.36%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 343.21 ล้านบาท หรือ 4.52% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ส่วนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 139.52 ล้านบาท หรือ 7.74% จากงวดปีก่อน สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ทอท.มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน โดยมีแผนสร้างรายได้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า โดยพัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการค้าและการลงทุน รวมทั้งเป็นศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนมีแผนจะสร้างรายได้จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเป็นการให้บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำของภูมิภาค

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team