Business

การรถไฟฯ ชงบอร์ดขยายสัญญาเช่า ‘โรงแรมหัวหิน’ ให้กลุ่มเซ็นทรัล

การรถไฟฯ ยังสรุปผู้ลงทุน “โรงแรมหัวหิน” ไม่ได้ เตรียมชงบอร์ดขยายสัญญาเช่าให้  “กลุ่มเซ็นทรัล” ชั่วคราว 3-6 เดือน

ขอบคุณภาพจาก www.centarahotelsresorts.com

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า สัญญาเช่าอาคารและทรัพย์สินโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน (โรงแรมรถไฟหัวหิน) ขนาด 71.65 ไร่ ระหว่างการรถไฟฯ และบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด จะหมดอายุลงในวันนี้ (14 พ.ค.) แต่ล่าสุดฝ่ายบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ ยังดำเนินกระบวนการหาผู้ลงทุนรายใหม่ไม่แล้วเสร็จ

ดังนั้น การรถไฟฯ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พิจารณาขยายสัมปทานเช่าพื้นที่ของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นการชั่วคราว ประมาณ 3-6 เดือน โดยเก็บค่าเช่าในอัตราเดิม เพื่อรอสรุปรายชื่อผู้ได้รับสัมปทานการเช่าพื้นที่

สำหรับกระบวนการหาผู้ลงทุนรายใหม่นั้น ในขั้นแรกจะเปิดเจรจากับกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายเดิมตามสัญญาก่อน เงื่อนไขคือ การรถไฟฯ จะต่ออายุสัมปทานให้ 30 ปี โดยเซ็นทรัลจะต้องจ่ายค่าเช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ต่ำกว่า 5,727ล้านบาท และต้องลงทุนปรับปรุงอาคารและก่อสร้างอาคาร อีก 3,169 ล้านบาทเพื่อเพิ่มมูลค่าให้โครงการ  คิดเป็นมูลค่าผลตอบแทนครั้งใหม่ราว 8,896 ล้านบาท แต่หากเซ็นทรัลให้ผลตอบแทนต่ำกว่านี้ การรถไฟฯ ก็จะยุติการเจรจาและเปิดหาผู้ประกอบการรายใหม่แทน

ขอบคุณภาพจาก www.centarahotelsresorts.com

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่า สาเหตุที่การเจรจาเกิดความล่าช้า เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนที่การรถไฟฯ ควรจะได้รับ จากนั้นจึงเปิดเจรจากับกลุ่มเซ็นทรัล ถ้าหากตกลงกันไม่ได้จึงจะมีการเปิดเจรจากับรายอื่น

โดยโครงการนี้ไม่ต้องมีการนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องกฎหมายร่วมทุน เพราะถือว่าไม่ใช่โครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นโครงการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการรถไฟฯ สามารถพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการได้เอง โดยขอความเห็นชอบจากบอร์ด

ขอบคุณภาพปกจาก www.centarahotelsresorts.com

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE