ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญรัตนาภรณ์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

The Bangkok Insight Editorial Team