ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดโฉมหน้าพันมิตรชิง ‘ดิวตี้ฟรี-พื้นที่เชิงพาณิชย์’ สุวรรณภูมิเปิดโฉมหน้าพันธมิตรชิง “ดิวตี้ฟรี” สนามบินสุวรรณภูมิ”เซ็นทรัล” จับมือสิงคโปร์ “บางกอกแอร์เวย์ส” ผนึก”ล็อตเต้” ขณะ “โรงแรมรอยัลออคิด” ร่วมมืออังกฤษ  ด้าน “คิงเพาเวอร์-ไมเนอร์” ลุยเดี่ยว

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันนี้ (8 พ.ค.) ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา(TOR) กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ในสนามบินสุวรรณภูมิ ได้แจ้งรายชื่อพันธมิตรในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ต่อ ทอท. ตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 4 ราย ดังนี้

  • บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ไม่ยื่นรายชื่อพันธมิตร
  • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ไม่ยื่นรายชื่อพันธมิตร
  • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ยื่นรายชื่อพันธมิตร
  • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ไม่ยื่นรายชื่อพันธมิตร

งานให้สิทธิประกอบกิจการดิวตี้ฟรี สนามบินสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 5 ราย ดังนี้

  • บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ไม่ยื่นรายชื่อพันธมิตร
  • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ยื่นรายชื่อพันธมิตร 2 ราย ประกอบด้วย บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท ดีเอฟเอส เวนเจอร์ สิงคโปร์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีในสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
  • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่ยื่นรายชื่อพันธมิตร
  • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ยื่นรายชื่อพันธมิตร 3 รายประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮเต็ล ล็อตเต้ จำกัด ผู้ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีจากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
  • บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH ยื่นรายชื่อพันธมิตร 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด และ WDFG UK LIMITED ผู้ประกอบการดิวตี้ฟรี ที่มีฐานในประเทศอังกฤษ

นายนิตินัย กล่าวว่าหลังจากนี้ ทอท. จะเปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดย ทอท. ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ทั้งในวันชี้แจงคุณสมบัติและวันเปิดซองด้วย

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE