ดูหนังออนไลน์
General

‘ร.10’ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ขึ้นปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ขึ้นปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อพระราชทานแก่ผู้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับพระราชทานหนังสือดังกล่าว ได้ชื่นชมภาพปกซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ใช้เป็นหนังสือสำหรับเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และได้ศึกษาบทความที่พิมพ์ลงในตอนต้นของหนังสือ เป็นการเจริญสุข เจริญธรรม เจริญปัญญาโดยทั่วถึงกัน

ท่านสามารถรับหนังสือพระราชทานได้ที่ สำนักพระราชวัง โทร. 023560844 หรือที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK