ดูหนังออนไลน์
Politics

รอรัฐบาลใหม่ประกาศวันหยุดสำคัญประจำปี 63

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทำจดหมายเหตุเรื่องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจดบันทึก รวบรวม ข้อมูลของงานพระราชพิธี นำมาเรียบเรียงจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจกให้กับประชาชนต่อไป  หลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการจัดงานต่อเนื่อง ทั้งงานสโมสรสันนิบาตในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา

นายวิษณุ กล่าวว่าหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเตรียมการ ประกาศให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการ ภายในปีนี้ เพื่อจัดทำเป็นปฏิทินวันหยุดของปี 2563  สำหรับวันสำคัญอื่นๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ  ต้องรอการประสานงาน และให้มีมติคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศให้ทราบต่อไป เช่นเดียวกับที่มีคำถามว่า วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ต้องมีการจัดกิจกรรมใดบ้าง รวมทั้งการออกพระนามอย่างย่อในภาษาพูด ยกตัวอย่าง เคยออกพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเรียกใหม่ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า หรือกรมสมเด็จ ก็ขอให้รอฟังต่อไป กำลังประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจอยู่

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการทำจดหมายเหตุ ต้องทำอยู่แล้วตามประเพณี แต่ต้องรอให้พระราชพิธีทั้งหมดจบครบก่อน เพราะตอนนี้ยังมีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค การจัดเตรียมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งยังไม่เสร็จ  เมื่อจบครบหมดแล้ว จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อหารืออีกครั้งว่าต้องเตรียมการและดำเนินการอย่างไร

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight