ดูหนังออนไลน์
Economics

พลังงานมั่นใจดันราคาปาล์ม 3 บาท/กก.มิ.ย.นี้  

ครม.อนุมัติ กระทรวงพลังงานกวาดซื้อซีพีโออีก 200,000 ตัน เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าบางปะกงต่อเนื่อง พร้อมขยายเวลาอุดหนุน บี 20 อัตรา 5 บาทต่อลิตร จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 คาดดันราคาผลปาล์มใกล้เคียง 3 บาทต่อกก.ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ 


ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ (7 พ.ค.) มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ต่อเนื่องจำนวน 200,000 ตัน  เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง เพิ่มขึ้นจากที่โครงการดังกล่าวเคยรับซื้อไปแล้วจำนวน 160,000 ตัน และส่งมอบงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยการรับซื้อในครั้งนี้ จะมีการส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ล็อตแรกปริมาณ 100,000 ตันภายในเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา การให้ส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี 20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ มีการใช้น้ำมันดีเซล บี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถกระบะ ที่ค่ายรถยนต์ให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และลดค่าใช้จ่ายภาคขนส่ง

โดยคาดว่า จากมาตรการต่างๆจะต้นเดือนมิถุนายนนี้ ระดับสต๊อกปาล์มน้ำมันทั้งระบบ จะกลับเข้าสู่สมดุล และเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จะสามารถขายผลปาล์มได้ในระดับใกล้เคียง 3 บาทต่อกิโลกรัมอย่างแน่นอน 

SARANYA THONGTHAB