ดูหนังออนไลน์
Politics

สั่งยกเลิกคำสั่งคสช. – หัวหน้าคสช.ทันที 246 ฉบับ

“นายกรัฐมนตรี” เผย “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ยกเลิกคำสั่ง ประกาศ คสช. จำนวน 246 ฉบับ เตรียมพิจารณาทบทวนอีก 210 ฉบับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทบทวนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. จากทั้งหมดจำนวน 456 ฉบับ แบ่งเป็นประกาศ คสช. จำนวน 132 ฉบับ คำสั่ง คสช. จำนวน 166 ฉบับ และคำสั่งหัวหน้า คสช. จำนวน 158 ฉบับว่า คำสั่ง ประกาศเหล่านี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจำนวน 210 ฉบับ และยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาทบทวนจำนวน 246 ฉบับ ประกอบด้วยที่ยกเลิกไปแล้วจำนวน 74 ฉบับ และเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจำนวน 133 ฉบับ ส่วนอีกจำนวน 210 ฉบับ ที่จะต้องพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาทบทวนแล้ว เห็นควรยกเลิกในครั้งนี้และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อยกเลิกอีกจำนวน 68 ฉบับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการทำการจัดทำกฎหมาย จึงใช้กฎหมายใหม่ยกเลิกอีกจำนวน 77 ฉบับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คงไว้ โดยจะได้เสนอมาตรการหรือกฎหมายรองรับในระยะยาวจำนวน 65 ฉบับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

“สิ่งที่ทำมาไม่ได้มีอะไรเสียหายทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ คสช. ทำงานมา วันนี้ได้มีการสรุปการทำงาน และจะมีการแถลงผลงาน ซึ่งรัฐบาลก็ได้เตรียมแถลงผลงานในเว็บไซต์ให้รับทราบต่อไป ในอนาคต เป็นผลงานในปีที่ 5 และ คสช. 5 ปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมีเสถียรภาพในการทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และยังคงต้องดูแลต่อไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีแผนในการปรับโอนหน้าที่ของ คสช. ให้กับ กอ.รมน. โดยมีการจัดโครงสร้างไว้รองรับแล้ว เพื่อเป็นหน่วยงานในการบูรณาการ ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จะไปควบคุมสั่งการใครทั้งสิ้น ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล รับคำสั่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ในฐานะ ผอ.กอ.รมน. ไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK