ดูหนังออนไลน์
Economics

คาดเปิดเทอมใหญ่ปีนี้เงินสะพัดกว่า 28,000 ล้านบาท

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” คาดเปิดเทอมใหญ่ปีนี้ผู้ปกครองในเขต กทม.-ปริมณฑลใช้จ่ายเงินสะพัดกว่า 28,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6%

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินว่า ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2562 ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานประมาณ 28,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปีที่แล้ว จากจำนวนนักเรียนใหม่ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาที่เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในระบบ อาทิ ค่าเรียนพิเศษ/กวดวิชาและเสริมทักษะ ซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาของบุตรหลานในภาวะการแข่งขันทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผู้ปกครองกว่า 54.2% มีความกังวลต่อสภาพคล่องทางการเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในด้านการศึกษา แต่ยังมีแนวทางรองรับ เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และเปิดเทอมใหญ่ปีนี้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาภาระรายจ่ายสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยได้ส่วนหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนและกีฬา รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ของภาครัฐแล้ว

The Bangkok Insight Editorial Team