ดูหนังออนไลน์
Economics

ผงะ! งบค้างท่อ 2.1 หมื่นล้านบาท ‘คมนาคม’ ไล่บี้เบิกจ่ายให้หมด

ผงะ! งบเหลื่อมปีค้างท่อ 2.1 หมื่นล้านบาท “คมนาคม” ไล่บี้หน่วยงานต้องเบิกจ่ายให้หมดภายใน ก.ย. 63 ชี้ “กรมทางหลวง” ปัญหาหนักสุด เหตุมอเตอร์เวย์ 2 สายล่าช้า

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม วันนี้ (7 พ.ค.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2561 จำนวน 4.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งล่าสุดเบิกจ่ายไปแล้ว 51.5% หรือประมาณ 22,000 ล้านบาท เหลืออีก 48.5% หรือประมาณ 21,000 ล้านบาทที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

สำหรับหน่วยงานที่มีเงินค้างจ่ายมากที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 13,000 ล้านบาท เพราะโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) บางใหญ่-กาญจนบุรี และบางปะอิน-นครราชสีมา ล่าช้า, อันดับที่ 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จำนวน 2,800 ล้านบาท เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟสที่ 1 ล่าช้า, อันดับที่ 3 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 2,400 ล้านบาท  เพราะผู้รับเหมารายย่อยมีสภาพคล่องไม่ดีและมีการทิ้งงานจำนวนมาก และสุดท้ายอันดับ 4 กรมเจ้าท่า (จท.) จำนวน 1,800 ล้านบาท

นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่า ตาม พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ต้องเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างอยู่ให้หมด ดังนั้นที่ประชุมจึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2561 ให้หมดภายในปีงบประมาณ 2563 หรือวันที่ 30 กันยายน 2563

“เงินที่มันค้างทั้งหมดของทุกหน่วยที่รวมๆ กัน จะต้องเบิกจ่ายให้หมดภายใน 30 กันยายน 2563 ในปีนี้เหลืออีก 5 เดือน จะปิดปีงบประมาณ 2562 ก็ต้องไปเร่งให้เห็นก่อน แล้วอีก 1 ปีข้างหน้า ต้องไปเตรียมล้างท่อให้หมด” นายชัยวัฒน์กล่าว

นายชัยวัฒน์ กล่าวถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ 2562 ว่า ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 กระทรวงคมนาคมเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไปแล้ว 45.21%  แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประจำมีความคืบหน้า 62.62% และงบลงทุน 42.16%

แม้ผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจะต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล แต่ก็มีสัดส่วนสูงกว่าปี 2561 เล็กน้อย และคาดว่าจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ในช่วง 5 เดือนที่เหลือก่อนปิดปีงบประมาณ โดยที่ประชุมได้ย้ำกับกรมทางหลวง ซึ่งมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายว่า กรมทางหลวงห้ามรอ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายชัยวัฒน์ยังขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักในเรื่องการบริหารงบประมาณ เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และหากสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้ตามแผนงานที่กำหนดหรือเร็วกว่านั้น จะส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

 

 

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE