ดูหนังออนไลน์
PR News

สุดเจ๋ง! ‘วิทยุการบินฯ’ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

“วิทยุการบินฯ” ส่งนวัตกรรมควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ คว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า นวัตกรรม “ระบบควบคุมและแสดงสถานะอุปกรณ์อัจฉริยะ (Intelligent Monitoring and Control System) ของ บวท. ได้คว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภท Computer Science – Software – Electronics – Electricity – Method of Communication (Class C) จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ International Exhibition of Inventions of Geneva ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน  2562  ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ The Institute of Inventors and Researchers of Iran (FIRI) ยังได้มอบรางวัลพิเศษ (Special Prize) อีกด้วย ซึ่งรางวัลทั้งหมดถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ บวท.

นายสมนึก กล่าวต่อว่า นวัตกรรมระบบควบคุมและแสดงสถานะอุปกรณ์อัจฉริยะถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรระบบสื่อสารการเดินอากาศของ บวท. โดยเป็นระบบที่ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานะของระบบ/อุปกรณ์ด้านการสื่อสารในการให้บริการ จราจรทางอากาศ หากอุปกรณ์มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องระบบจะแจ้งเตือนให้วิศวกรทราบเพื่อสามารถแก้ไขได้ทันที

วิศวกรสามารถใช้งานได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศอีกด้วย

ทั้งนี้ บวท. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กรทุกปี เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่จะนำมาเป็นประโยชน์ และช่วยพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปีจะมีพนักงานส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และจะคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อประกวด ทั้งในเวที ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ บวท. สนับสนุนให้พนักงาน คิดค้นพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา กิจการบินของประเทศยิ่งๆ ขึ้นไป

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE