ดูหนังออนไลน์
General

ทำความเข้าใจคำประกอบสกุลยศเจ้านาย ชาย-หญิง ยศชั้นเจ้าฟ้า – ชั้นพระองค์เจ้า

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก คําไทย ได้โพสต์อธิบายคำประกอบสกุลยศเจ้านาย ชาย-หญิง ในยศชั้นเจ้าฟ้าและชั้นพระองค์เจ้า เพื่อเป็นความรู้พร้อมยกตัวอย่างพระนามของแต่ละพระองค์ให้มีความเข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้

ชั้นเจ้าฟ้า

– สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า… เช่น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

– สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า… เช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

– สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า… เช่น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์

– สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า… เช่น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

– สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า… เช่น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

– สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า… เช่น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ชั้นพระองค์เจ้า

– พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า… เช่น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

– พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า… เช่น พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี

– พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้า… เช่น พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้าอิศรวงศ์วรราชกุมา

– พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้า… เช่น พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ กรมขุนสุพรรณภาควดี

– พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า… เช่น พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช

– พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้า… เช่น พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ กรมขุนสุพรรณภาควดี

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

 

Saranya Sawangjai