ดูหนังออนไลน์
General

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงตอบข้อสงสัยผ่านไอจี เหตุใดไม่ได้รับสถาปนาฐานันดรศักดิ์

เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไม่ได้เสด็จไปร่วมพระราชพิธีดังกล่าว ได้ทรงตอบความเห็นในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ หลังมีพสกนิกรคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนท์ถามว่า “เพราะเหตุใดถึงไม่ได้สถาปนาทูลกระหม่อมเหรอเพคะ ถามด้วยความไม่รู้จริง ๆ ขออภัยหากมิบังควรเพคะ”

ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงตอบว่าเพียงสั้นๆ ว่า “เพราะงานของเราเป็นแนวนี้ ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะ”

 
 

 

 

Saranya Sawangjai