ดูหนังออนไลน์
Politics

ถกต่อ! ‘กกต.’ นัด 6 พ.ค.หารือปมคำร้องคัดค้านเลือกตั้ง

“กกต.” นัดถกคำร้องคัดค้านเลือกตั้งต่อ 6 พ.ค.นี้ เพื่อให้ทันประกาศรับรองผลส.ส. เคาะ 26 พ.ค. เลือกตั้งใหม่เชียงใหม่

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นัดประชุม กกต. เพื่อพิจารณาสำนวนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ทันต่อการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งกกต.ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จึงนัดประชุมเพื่อพิจารณาต่ออีกครั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต. ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับแถลงข่าวการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 7 พฤษภาคม ซึ่งจะแถลงข่าวประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต ส่วนในวันที่ 8 พฤษภาคม จะเป็นการแถลงข่าวประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

ส่วนกรณีที่กกต.มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เนื่องจากนายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้ได้รับเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทย กระทำการให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ผิดมาตรา 73 (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ กกต. ได้สั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ขณะนี้กกต.ได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 ใหม่ ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ โดยไม่ต้องมีการรับสมัครใหม่

CHAIRAT PATCHARATRIRAT