ดูหนังออนไลน์
General

ประมวลภาพ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ภาพพระราชทาน

Phanicha Sasukjit