ดูหนังออนไลน์
General

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฏิสันถารกับ ‘พระองค์โสมฯ ‘

5 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯ จากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร เสด็จฯไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมมวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พ.ศ.2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับรถเข็น เสด็จร่วมในพระราชพิธีด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฏิสันถารกับ พระเจ้าวรงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าไปสวมกอดพระมารดาด้วยพระพักตร์แจ่มใส เป็นภาพความปีติยินดีแก่พสกนิกรชาวไทย

The Bangkok Insight Editorial Team