ดูหนังออนไลน์
General

บรรยากาศ ประชาชน หลั่งไหล รอรับเสด็จฯ ในจุดต่าง ๆ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ประชาชนเริ่มทยอยมารอรับเสด็จฯ บริเวณทางเข้าจุดคัดกรองจุดต่าง ๆ เพื่อรอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max
ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑airjung44
ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max

จุดคัดกรอง​พระแม่ธรณี​บีบ​มวยผม​

ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max

จุดคัดกรอง​พระแม่ธรณี​บีบ​มวยผม​

ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max
ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max
ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max
ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max
ขอบคุณภาพ จาก ทวิตเตอร์ ๑jigoro_max

จุดคัดกรองสะพานเฉลิมวันชาติ

จุดคัดกรองสะพานเฉลิมวันชาติ

จุดคัดกรองสะพานเฉลิมวันชาติ

จุดคัดกรองสะพานเฉลิมวันชาติ

ขอบคุณภาพ ทวิตเตอร์ @Mentorbank1

ที่มา ทวิตเตอร์ JS.100

Phanicha Sasukjit