ดูหนังออนไลน์
General

ชมภาพ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ภาพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
ภาพพระราชทาน

Phanicha Sasukjit