ดูหนังออนไลน์
General

ชมภาพพระบารมี ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ขณะทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ

เชิญชมภาพพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงสวมพระมหาพิชัยมงกฎ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้ (4 พ.ค.) โดยพระมหาพิชัยมงกฎ เป็นหนึ่งใน 5 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่ถวายแก่พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชภิเษก

ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้ด้วย

NOPPHAWHAN TECHASANEE