ดูหนังออนไลน์
General

ประทับใจ ‘ภาพพระราชทาน’ รัชกาลที่ 10 ทรงสรงน้ำศักดิ์สิทธิ์

ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช 2562 เวลาประมาณ 10.22 วันนี้ (4 พ.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ด้วยพระภูษาเศวตพัสตร์ หรือการนุ่งขาวห่มขาว เสด็จขึ้นสู่มณฑปพระกระยาสนาน เพื่อเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก หรือการอาบน้ำตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ชำระล้างพระวรกายให้บริสุทธิ์

โดยเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษกถวาย แล้วทรงวักน้ำจากพระครอบพระมุรธาภิเษก สรงพระนลาฏ (หน้าผาก)

จากนั้นเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้ไขสหัสธารา หรือสายน้ำนับพันสายจากสรวงสวรรค์ให้รดลงเหนือพระเศียร โดยมีความเชื่อว่า เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทวยเทพสรงพระมุรธาภิเษก ซึ่งหมายถึงการยกให้หรือแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ โดยการทำพิธีรดน้ำตามคติความเชื่อของพราหมณ์

ทั้งนี้ มีการเผยแพร่ “ภาพพระราชทาน” ในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ผ่าน phralan.in.th ของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE