ดูหนังออนไลน์
General

เป็นบุญตา!! ชมประมวลภาพ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช 2562 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง และเสด็จเข้าพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย แล้วเสด็จไปยังพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่ 1-9

จากนั้นเวลาประมาณ 10.22 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ด้วยพระภูษาเศวตพัสตร์ หรือการนุ่งขาวห่มขาว เสด็จขึ้นสู่มณฑปพระกระยาสนาน เพื่อเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก หรือการรดน้ำที่พระเศียร ซึ่งหมายถึงการยกหรือแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ โดยการทำพิธีรดน้ำตามคติความเชื่อของพราหมณ์

จากนั้นเวลาประมาณ 11.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นบรมขัตติยราชภิษิตาภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องทรงเต็มยศสำหรับพระมหากษัจตริย์ เว้นเสียแต่ยังไม่ทรงพระมหามงกุฎ และทรงรับน้ำอภิเษกจากพระอนุวงศ์ ประมุขฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และราชบัญฑิตรวม 8 คน ประจำทั้ง 8 ทิศ เช่น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประจำทิศประจิม (ตะวันตก) พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ประจำทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) เป็นต้น

NOPPHAWHAN TECHASANEE