ดูหนังออนไลน์
General

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ขอทุกคนปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ประเทศชาติ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงเสด็จออกมหาสมาคม โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระวโรกาสให้พระบรมราชวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และบรรดาทูตานุทูตเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเป็นครั้งแรก

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพร และน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกฝ่าย ในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง รักษา ทุกท่าน ให้ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ”

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE