ดูหนังออนไลน์
General

สมเด็จพระบรมราชินีฯ – พระเจ้าหลานเธอทอดพระเนตรพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก

สำนักพระราชวังแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี พระเจ้าหลานเธอฯ ในขณะทอดพระเนตรพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์ ในพระมณฑปกระยาสนาน​ โดยสมเด็จพระสังฆราช​ถวายน้ำมนต์

The Bangkok Insight Editorial Team