ดูหนังออนไลน์
General

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา ‘สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี’

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปประทับพระราชอาสน์เบื้องซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐ

The Bangkok Insight Editorial Team