ดูหนังออนไลน์
General

ประมวลภาพประทับใจ 3 พ.ค. ประกาศการพระราชพิธี ‘บรมราชาภิเษก’

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ใน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันมหามงคลเริ่มการพระราชพิธี เริ่มจากพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร และการจุดเทียนชัยประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังพระราชดำเนิน ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร จุดเทียนชัยพระสงฆ์ทรงสมาณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE